provincie Noord-Brabant provincie gelderland provincie Limburg Nordrhein-Westfalen Interreg Deutschland Nederland EU
Heijenseweg Gennep
Aan de Heijenseweg staan verschillende huizen die van oorsprong zijn gebouwd voor de arbeiders van de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorwegmaatschappij (NBDS). Enkele huizen zijn gebouwd met stenen die waren overgebleven bij de bouw van de pijlers van de Maasbrug. De huizen zijn nog steeds te herkennen, maar ingrijpend verbouwd. Er hebben zowel arbeiderswoningen als woningen voor ‘hogere’ werknemers van de maatschappij gestaan.
De Heijenseweg is gelegen ten zuiden van de Brabantweg. De straat gaat na een rotonde bij het voormalige emplacement over in de Spoorstraat. De straat loopt, zoals deze ook al aangeeft, naar Heijen. Hier woonde de aannemer van de bouw van het Duits Lijntje. Zijn woning werd in 1871 gemolesteerd, omdat de lonen van de werknemers niet werden betaald.
< Terug