provincie Noord-Brabant provincie gelderland provincie Limburg Nordrhein-Westfalen Interreg Deutschland Nederland EU
Informatiepanelen militair erfgoed Zeeland
Woensdag 23 april jl. zijn in de Trentse bossen twee informatiepanelen onthuld. Deze panelen zijn door de gemeente Landerd geplaatst bij de voormalige communicatiebunker en schietbaan van de vliegbasis. Behalve de cultuurhistorische waarde van beide objecten wordt met deze panelen ook de belevingswaarde voor recreanten in de Trentse bossen verhoogd.

Na ontvangst in het Basis Informatie Centrum en een welkomstwoord gaf de heer Wildekamp van de ‘traditiekamer’ van vliegbasis Volkel een toelichting op de geschiedenis van de vliegbasis en de historische band met de gemeente Landerd. Vervolgens werden op locatie beide borden onthuld door Kolonel Tankink, burgemeester Bakermans en de heer Verhulsdonk, een oud-militair die vroeger in de bunker heeft gewerkt.

 

 

Burgemeester Bakermans en kolonel Tankink onthullen een van de informatiepanelen in de Trentse bossen in Zeeland

 

Bunker ‘Zeeland’

Commandobunker nummer 221 stamt uit de tijd van de Koude Oorlog. Deze bunker, in het toenmalige luchtmachtjargon ‘Bunker Zeeland’ genaamd, was er een van een tweeling. De andere identieke bunker stond in Odiliapeel. Het waren bunkers waarin de zend- en ontvangapparatuur van de verkeersleiding van de vliegbasis in onder was gebracht. Tot 1965 is deze bunker in gebruik gebleven en daarna is alle apparatuur naar andere locaties verplaatst. Gezien de cultuurhistorische waarde is deze bunker in stand gehouden. Dienst Landelijk Gebied, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, heeft tussen 2011 en 2013 het project Omvorming Militaire Complexen (OMC) uitgevoerd, waarna de bunker is overgedragen aan de gemeente Landerd. De bunker krijgt op termijn een functie als vleermuizenverblijf.

 

Schietbaan Trent

In de Trentse bossen lag vroeger een schietbaan, een vlakte met aan het einde een zandheuvel om de kogels op te vangen. Deze ‘kogelvanger’ is nog steeds zichtbaar in het bos. Er stonden vroeger ook een aantal gebouwen maar die zijn in de loop der jaren verdwenen. De schietbaan is in 1947 aangelegd voor de mariniers van (destijds nog) Marinekamp Volkel en is tot 1991 in gebruik geweest. Vóór overdracht van het terrein aan de gemeente Landerd werd het vrij van lood gemaakt. In de aarden wal (voormalige kogelvanger) komen verschillende soorten loopkevers en sluipwespen voor.

 

De informatie panelen zijn geplaatst om de cultuurhistorische waarde en historische betekenis van beide objecten te benadrukken. De panelen zijn zo geplaatst dat deze aan de wandelroutes liggen waardoor deze ook een meerwaarde hebben voor de recreatieve beleving in de Trentse bossen.